Skriva

Att uttrycka sig i skrift

Att skriva är ett ypperligt sätt att uttrycka sig på. Det är även ett bra sätt att notera ned saker som man måste komma ihåg. Ibland kan det vara svårt att formulera sig i ord och då kan det vara bra att istället skriva ned det. Man kan skriva på många underlag i dag, bland annat på papper, på whiteboard, på dator och mycket mer. I skolan använder man ofta så kallade whiteboards för att skriva ned viktiga saker som eleverna ska komma ihåg. Förr i tiden var de flesta whiteboards gjorda av skiffer. Idag är de flesta gjorda av ett magnetiskt material. Man använder sig av pennor som är avsedda för en whiteboard, som har vattenlöslig färg. Andra pennor kan dessvärre skada whiteboarden.

Skriva artiklar

Det finns många som skriver artiklar om alla möjliga olika ämnen. Där kommer skriften in som en viktig faktor. Artiklarna kan exempelvis vara viktig fakta-artiklar, likväl som artiklar om olika husmorstips. Det finns nästan inga begränsningar och man kan i princip skriva om vad som helst. Många har även så kallade bloggar som de skriver i dagligen. Bloggarna kan också variera i ämnen, precis som när man skriver artiklar.